Yhdistyksen henkilörekisterin käyttö


Laatimispäivä 04.03.2023

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Suomi-Ranska Yhdistys r.y.

Katuosoite: Kurjentaival 5

60200 Seinäjoki

Rekisterinumero: 177.043

Y-tunnus: 1548517-8


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Irma Hakanen

Puhelin 358 40 5191164

sähköposti irma.hakanen(ä)gmail.com

 

3. Rekisterin nimi

Seinäjoen Suomi-Ranska Yhdistys r.y:n jäsenrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Yhdistyksen jäsenrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään yhdistyksen jäsenyyden ja yhteydenottojen hoitamiseksi sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Rekisterin tietoja ei säilytetä tai käytetä yhdistyksen web sivuilla.

 

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyslain 1989/503 11 §:ään ja henkilötietolain 1999/523 8 §:n 1 momentin alakohtiin 4) ja 5).

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

- täydellinen nimi

- syntymäaika

- yhteystiedot

- jäsenyydet

- taloushallintoon liittyvät asiat

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi ne tiedot, jotka jäsen itse ilmoittaa ilmoittautuessaan. Lisäksi tietoja kertyy yhdistyksen toiminnan yhteydessä esimerkiksi jäsenmaksujen ym. käsittelyn osana.

 

7. Tietojen luovutus 

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään sähköisessä rekisterissä ja tätä varten tietoja tallennetaan rekisterinpitäjän henkilökohtaiselle tietokoneelle. – Seinäjoen Suomi-Ranska yhdistys huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. Tietokone on suojattu palomuurilla sekä käyttöjärjestelmän salasanalla.


9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

11. Tiedon korjaaminen tai poisto

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. Henkilön ilmoittaessaan yhdistyksestä eroamisesta, tieto poistetaan kokonaisuudessaan rekisteristä